Hội thảo tham vấn Quy hoạch phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ
Cập nhật: 29/05/2014
Ngày 28/5/2014, Hội thảo tham vấn Quy hoạch phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đã được Tổng cục Du lịch tổ chức tại TP. Vũng Tàu. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện với sự hỗ trợ về kỹ thuật của Dự án EU.
 

Tham dự hội thảo, ngoài các đại diên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và Bộ Xây dựng còn có đại diện 6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc vùng Đông Nam Bộ và một số Sở khác như: TP. HCM, Bình Thuận, Tiền Giang. Ngoài ra, đại diện của Hiệp hội Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu và Công ty du lịch dịch vụ dầu khí OSC cũng được mời tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo dự thảo đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Các vấn đề chính được đưa ra để lấy ý kiến tham vấn từ các đại biểu bao gồm:

-    Quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ

-    Định hướng thị trường - sản phẩm du lịch của vùng Đông Nam Bộ

-    Định hướng marketing, xúc tiến quảng bá du lịch vùng Đông Nam Bộ

-    Định hướng các địa bàn trọng điểm, các khu/điểm du lịch vùng Đông Nam Bộ

-    Các lĩnh vực và dự án ưu tiên đầu tư vùng Đông Nam Bộ

-    Liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ

-    Tổ chức quản lý vùng Đông Nam Bộ

-    Các giải pháp và hành động cụ thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ

Sau hội thảo tham vấn này, Dự án EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức các phiên họp kỹ thuật tập hợp ý kiến chuyên gia để hoàn thiện nội dung dự thảo Quy hoạch này.

esrt.vn