Lấy ý kiến về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam
Cập nhật: 30/05/2014
(TITC) - Ngày 29/5/2014, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo lấy ý kiến về việc bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam đối với các cơ quan thông tấn báo chí nhằm hoàn thiện Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam trước khi trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký và ban hành.
 

Tham dự cuộc họp báo có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Quốc Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Văn Tình cùng hàng chục đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Nội dung của bản quy chế này gồm 4 chương, 14 điều qui định chi tiết các nội dung về bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại sứ Du lịch Việt Nam. Theo đó Đại sứ Du lịch Việt Nam là danh hiệu danh dự do Bộ VHTTDL bổ nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân hội đủ điều kiện phù hợp cho công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam. Đại sứ Du lịch Việt Nam làm việc theo nhiệm kỳ tối đa là 3 năm. Có 2 danh hiệu gồm Đại sứ du lịch Việt Nam và Đại sứ Du lịch Việt Nam tại quốc gia/địa bàn/thị trường du lịch cụ thể. Đại sứ Du lịch Việt Nam, có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài có năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị tốt; có uy tín và tầm ảnh hưởng tích cực đối với xã hội… Bộ VHTTDL giao Cục Hợp tác quốc tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện việc lựa chọn, xét duyệt, đánh giá, đề xuất trình Bộ trưởng phê duyệt về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Tại cuộc họp báo, có nhiều vấn đề cần trao đổi của các cơ quan thông tấn báo chí đặt ra là có cần thiết phải có nhiều Đại sứ Du lịch Việt Nam, công tác quản lý hoạt động và phát ngôn của Đại sứ Du lịch Việt Nam… Trả lời về những câu hỏi này, đại diện Bộ VHTTDL cho biết, trước yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn mới cần thu hút khách du lịch từ nhiều thị trường khác nhau và qua nghiên cứu mô hình đại sứ du lịch ở các nước phát triển. Vì vậy, để phát huy sức mạnh, trí tuệ của tất cả mọi người (kể cả người nước ngoài) có năng lực, có tâm huyết, uy tín và tầm ảnh hưởng đối với xã hội mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, có thể tham gia ứng cử, đề cử hoặc được Bộ VHTTDL mời làm ứng cử viên Đại sứ Du lịch Việt Nam. Các ứng cử viên tham gia làm Đại sứ Du lịch Việt Nam có hồ sơ đầy đủ theo qui định phải trải qua quá trình phỏng vấn, khảo sát, tham gia các hoạt động thực tế nếu đáp ứng được yêu cầu công việc, được hội đồng xét duyệt cho ý kiến trình Bộ trưởng BVHTTDL ra quyết định bổ nhiệm. Sau khi được bổ nhiệm, Bộ VHTTDL sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng cho các đại sứ du lịch về các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao và du lịch. Việc tuyên truyền, quảng bá của Đại sứ Du lịch Việt Nam phải đúng yêu cầu về phạm vi, nội dung, hình thức do Bộ VHTTDL qui định. Mọi hoạt động mà Đại sứ Du lịch Việt Nam tham gia hoặc được mời tham gia với tư cách Đại sứ Du lịch Việt Nam đều phải được thông báo và có sự đồng ý của Bộ VHTTDL. Những đại sứ nào hoạt động không tuân theo bản qui chế này, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Du lịch Việt Nam sẽ bị miễn nhiệm theo qui định.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn biểu dương các ý kiến đóng góp  của báo giới và giao cho Cục Hợp tác quốc tế tiếp thu hoàn chỉnh qui chế này để trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL ký quyết định ban hành trong tháng 5/2014.

Thế Phi