Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch họp lần thứ nhất năm 2014
Cập nhật: 31/05/2014
(TITC) - Ngày 30/5/2014, Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch - kỳ họp lần thứ nhất năm 2014 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành, 18 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có du lịch phát triển, và các cơ quan liên quan.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng hợp tình hình Du lịch Việt Nam, trong đó tập trung vào một số nội dung chính về: Tình hình phát triển du lịch năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014; Công tác kiện toàn và hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch các địa phương; Kiểm điểm tình hình thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại các Hội nghị Ban Chỉ đạo năm 2013; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2014-2020; Đánh giá tác động của tình hình căng thẳng trên Biển Đông sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan trong vùng biển của Việt Nam đối với ngành Du lịch và một số giải pháp đề xuất ứng phó với tình hình để tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch; Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Dự thảo Kế hoạch chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về truyền thông, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch.

Báo cáo của một số địa phương tại hội nghị cũng đã làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn, việc đảm bảo an toàn an ninh cho du khách, cải thiện môi trường du lịch, chất lượng sản phẩm, quảng bá xúc tiến, giải pháp ứng phó của du lịch trước biến động của thị trường...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình du lịch Việt Nam năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014; đánh giá cao sự triển khai quyết liệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, sự nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, qua đó góp phần duy trì, tăng trưởng liên tục về lượng khách và tổng thu du lịch. Tuy nhiên, trước tình hình căng thẳng tại Biển Đông, ngành Du lịch đang và có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề, cần có chương trình tổng thể ứng phó phù hợp, kịp thời. Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc các giải pháp ứng phó trước mắt và lâu dài theo đề xuất của Bộ VHTTDL. Để hỗ trợ, thúc đẩy du lịch phát triển, ứng phó với tình hình du lịch trước tác động của vấn đề Biển Đông, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã đồng ý ban hành Kế hoạch chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch.

Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2014-2020, giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, hoàn thiện trình Chính phủ xem xét; Sớm hoàn thành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, hướng dẫn mẫu  Quy chế và mẫu Báo cáo thống nhất cho các Ban Chỉ đạo phát triển du lịch ở địa phương; Đồng ý ban hành Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, với chủ đề công tác năm 2014 là “Tăng cường giải pháp liên ngành thu hút khách du lịch”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã cho ý kiến chỉ đạo liên quan đến các vấn đề về công tác kiện toàn nhân sự, tổ chức hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển du lịch ở địa phương; Thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại các Hội nghị Ban Chỉ đạo năm 2013; Sơ kết 06 tháng thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch...

Tin: Truyền Phương; Ảnh: Anh Dũng