Đồng Tháp phấn đấu doanh thu từ du lịch năm 2014 đạt gần 300 tỷ đồng
Cập nhật: 30/06/2014
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, năm 2014, địa phương này phấn đấu sẽ đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, trong đó có 42.000 lượt khách quốc tế, đưa tổng doanh thu du lịch của tỉnh đạt 297 tỉ đồng.
 

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến tham quan Đồng Tháp đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, với tổng lượng khách đạt hơn 830 nghìn người, trong đó lượng khách quốc tế tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, tương đương với khoảng 25 nghìn lượt khách. Ước tính tổng doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2014 của tỉnh Đồng Tháp đạt trên 100 tỉ đồng, tăng trên 24% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó doanh thu từ các dịch vụ du lịch là 60 tỉ đồng. Với kết quả này, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp đã đặt mục tiêu nâng tổng doanh thu du lịch trong 6 tháng cuối năm 2014 lên gần 190 tỉ đồng, với trên 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp để thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương, nhằm giới thiệu tiềm năng và thế mạnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch Đồng Tháp. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, du lịch Đồng Tháp có bước thay đổi nhanh và đồng bộ, tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm, tạo ra sản phẩm du lịch mới, đặc thù, có bản sắc, có sức cạnh tranh, nâng cao năng lực và hiệu quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, tạo môi trường thuận lợi đầu tư phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Từ nay đến năm 2015, tỉnh Đồng Tháp sẽ dành khoảng 1.786 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch, tạo ra sản phẩm du lịch mới, đặc thù, có bản sắc, có sức cạnh tranh, nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tiếp tục đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc cổ, nhất là các di tích đã được xếp hạng để đưa vào các tuyến điểm gắn với tổ chức các dịch vụ để thu hút khách du lịch, phát huy các lễ hội truyền thống hàng năm nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương gắn với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể thao để quảng bá thu hút khách du lịch.

Để phát huy được tiềm năng sẵn có, tỉnh xác định tập trung cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực là hai điểm yếu của du lịch Đồng Tháp, vì vậy cần phải phát huy hơn nữa hai lĩnh vực này để du lịch phát triển. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển sản phẩm du lịch, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu điểm du lịch trọng yếu của tỉnh như Khu di tích Gò Tháp, Khu du lịch Xẻo Quýt, Khu du lịch Sinh thái Gáo Giồng, khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Làng hoa kiểng Sa Đéc theo mục tiêu chung cuốn chiếu, không dàn trải, nâng dần giá trị và sức thu hút khách đến các khu điểm du lịch.

Cũng trong giai đoạn này, ngành du lịch Đồng Tháp định hướng sẽ phát triển theo hướng du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử trên cơ sở khai thác triệt để các tài nguyên sẵn có, sản phẩm du lịch phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường khách du lịch, đồng thời gắn với việc bảo vệ và tôn tạo cảnh quan môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển du lịch mang tính bền vững.

ĐCSVN