Đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
Cập nhật: 14/07/2014
(TITC) – Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 

Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP của tỉnh. Bên cạnh đó, phát triển du lịch đi đôi với bảo vệ, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên và gắn với phát triển kinh tế biển.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới; trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bền vững và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cụ thể, đến năm 2020, tổng số khách du lịch đạt 10,5 triệu lượt, trong đó có 4 triệu khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 30.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 62.000 lao động trực tiếp. Đến năm 2030, tổng số khách du lịch đạt 23 triệu lượt, trong đó có 10 triệu khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 130.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 120.000 lao động trực tiếp. Bên cạnh thu hút khách du lịch, tỉnh sẽ hoàn thiện phát triển không gian du lịch theo bốn địa bàn du lịch trọng điểm là: Hạ Long; Móng Cái – Trà Cổ; Vân Đồn – Cô Tô và Uông Bí – Đông Triều – Quảng Yên. Phấn đấu xây dựng thành phố Hạ Long trở thành phố du lịch biển hiện đại và văn minh; Vân Đồn – Cô Tô là trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao; Uông Bí – Đông Triều – Quảng Yên là trung tâm du lịch văn hóa- lịch sử - tâm linh vào năm 2020. Tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh phấn đấu trở thành một trung tâm du lịch mang đẳng cấp quốc tế, địa bàn trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, góp phần thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Quảng Ninh.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra một số nhóm giải pháp như tiếp thị quảng bá và xây dựng thương hiệu; sản phẩm du lịch mới; các dự án hạ tầng giao thông vận tải; dự án hạ tầng du lịch, bao gồm các cơ sở lưu trú, nâng cấp các điểm du lịch và tăng cường hoạt động du lịch; dự án xây dựng và bồi dưỡng nhân lực; dự án bảo vệ môi trường; quản trị công và hợp tác, tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông vận tải; tăng cường cải thiện dự báo thời tiết, công tác thống kê du lịch và quản lý hoạt động du lịch MICE.

Với những giải pháp đặt ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị hoạt động về du lịch hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh, góp phần thực hiện thành công ba đột phá chiến lược gắn với chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

 Xem chi tiết văn bản

Thu Thủy