Bắc Ninh đề nghị đưa Lễ hội và trò chơi Kéo co làng Hữu Chấp thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cập nhật: 15/07/2014
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký văn bản số 1559/UBND-VX đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội và trò chơi Kéo co làng Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
 

Trò chơi Kéo co làng Hữu Chấp là một nghi thức chính trong lễ hội truyền thống của làng, tồn tại gần 400 năm và được tổ chức trang trọng 2 năm/lần. Kéo co Hữu Chấp cũng được coi là một lễ hội điển hình của vùng quê Kinh Bắc. Đồ kéo co sử dụng bằng 2 cây tre to lồng vào nhau và tết thêm các dây lạt tre để tạo thành 3 con nhện xoắn. Sau khi bện xong, tre sẽ được mang treo tại cửa đình làng suốt Tết và chỉ hạ xuống vào ngày hội.

Theo truyền thống, nghi thức Kéo co làng Hữu Chấp luôn phải vận hành theo hướng Đông - Tây. 70 thanh niên tham gia nghi thức được chọn từ trước Tết, với các yêu cầu khỏe mạnh, gia đình không có tang, thậm chí là đang có đủ 3 thế hệ sinh sống theo kiểu “tam đại đồng đường”. Tới ngày thi, họ được chia đều thành 2 đội với trang phục quần lụa trắng, ở trần, đội khăn xanh hoặc đỏ. Dưới hiệu lệnh của 4 ông “Hóa” trong làng bằng cờ đuôi nheo, trò Kéo co diễn ra trong 3 hiệp đấu. Năm nào mà đội kéo co phía Đông thắng được 2 keo, thì năm đó làng Hữu Chấp chắc chắn sẽ được mùa.

Việc đề nghị đưa Lễ hội và trò chơi Kéo co làng Hữu Chấp, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa di sản và nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương.

bacninh.gov.vn