Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015
Cập nhật: 15/07/2014
(TITC) – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015.


Lễ khai mạc kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại TP. Điện Biên Phủ
(Nguồn ảnh: TTXVN)

Theo đó, việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 nhằm bồi dưỡng phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, việc kỉ niệm các ngày lễ lớn còn khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc đến công cuộc đổi mới đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng… Qua đó, giới thiệu các lễ hội, đất nước con người Việt Nam kiên cường, cần cù lao động và yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế và đồng bào ở nước ngoài.

Các ngày lễ quy mô cấp quốc gia do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức bao gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014); Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015); Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015).

Các ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức như Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/2014); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014); Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015).

Các ngày lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014); Kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015); Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) sẽ do UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Ngoài quy mô cấp quốc gia, các ngày lễ quy mô cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; phong trào cách mạng; sự kiện tiêu biểu và ngày truyền thống, thành lập ngành; ngày giải phóng, thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức theo quyết định của Ban Bí thư hoặc Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015, có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; chủ trì xây dựng các đề án tổ chức các ngày lễ lớn và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai với hình thức trang nghiêm, trọng thể phù hợp với quy mô, tầm mức của sự kiện; công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm; bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả; có sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo công tác tổ chức.

Thu Thủy