Thăm dò, khai quật và thu thập, di dời di tích, di vật khảo cổ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cập nhật: 17/07/2014
Ngày 15/7, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2238/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia thăm dò, khai quật và thu thập, di dời di tích, di vật khảo cổ tại khu vực xây dựng Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. 
 
Ảnh minh họa

Thời gian thăm dò, khai quật và thu thập, di dời di tích, di vật khảo cổ từ ngày 15/7 đến ngày 31/10/2014, với diện tích: thăm dò các khu vực có dấu vết khảo cổ (300m²); khai quật di dời toàn bộ di tích, di vật khu vực Giồng Ông Trượng (5.000m²); thu thập và di dời toàn bộ di tích, di vật tại địa điểm Bãi Cá Sóng (10.000m²).

Theo Quyết định, trong thời gian thăm dò, khai quật và thu thập, di dời di tích, di vật khảo cổ các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật và thu thập, di dời di tích, di vật khảo cổ phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp để bảo vệ và phát huy giá trị.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật và thu thập, di dời di tích, di vật khảo cổ chậm nhất 03 tháng Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

bvhttdl.gov.vn