Bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử tại 07 tỉnh biên giới phía Bắc
Cập nhật: 18/07/2014
Bộ VHTTDL vừa có Công văn số 2312/BVHTTDL-DSVH gửi UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ để bảo vệ an toàn các di tích, di vật liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia. 
 

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 800/VPCP-QHQT ngày 20/5/2014 về thông tin liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan, Công điện số 697/CĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh, trật tự và Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về việc đảm bảo an ninh trật tự tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 17/5/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng và Sở VHTTDL khẩn trương kiểm kê, lập danh mục toàn bộ các hiện vật, đồ thờ trong các di tích trên địa bàn liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia (như hoành phi, câu đối, sắc phong, văn bản Hán Nôm…) và xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối, không để mất mát, hư hỏng di tích, hiện vật trong mọi tình huống.

Đồng thời, phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền trong việc bảo vệ cấp thiết di tích theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa bàn quản lý.

Tiếp tục sưu tầm, bảo quản và phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với tài liệu liên quan đến vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, triển khai lập hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng khẩn cấp đối với các di tích liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các di tích liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia để có kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp cấp thiết trình UBND tỉnh và Bộ VHTTDL quyết định theo thẩm quyền.

bvhttdl.gov.vn