Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Bộ VHTTDL
Cập nhật: 22/07/2014
(TITC) - Ngày 21/7/2014, Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Bộ VHTTDL”.
 

Lễ khai giảng có sự hiện diện của đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Hợp tác quốc tế và 25 học viên được xét chọn từ các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, ông Trần Minh Chính – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch khẳng định cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa có nhiệm vụ là nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Văn hóa là một trong ba trụ cột không thể thiếu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, góp phần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, đóng góp tích cực, hiệu quả, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, mở rộng cơ hội giao lưu hợp tác, phát triển đất nước. Để tăng cường hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay trên cơ sở Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 12/01/2010 phê duyệt việc triển khai Tùy viên văn hóa của Bộ VHTTDL tại  05 địa bàn trọng điểm: Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Liên bang Nga và Hoa Kỳ.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng là một nội dung trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai Tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013-2020” và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Bộ VHTTDL giai đoạn 2014-2020, nhằm xây dựng, kiện toàn và chuẩn bị nguồn đội ngũ cán bộ thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại văn hóa giai đoạn trước mắt và lâu dài.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh việc tổ chức lớp bồi dưỡng này là cơ sở tạo nguồn cán bộ Tùy viên văn hóa ở các nước và cán bộ thực hiện công tác đối ngoại của Bộ VHTTDL theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Bộ trưởng yêu cầu chương trình đào tạo cần bài bản, kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng lý luận với thực hành kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Bộ trưởng yêu cầu các học viên nghiêm túc tham gia lớp học, tích cực tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng nghiệp vụ và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Tin, ảnh: Truyền Phương