Quảng bá giá trị các Di sản tư liệu trong khu vực và trên thế giới
Cập nhật: 13/11/2014
Ngày 11/11, tại thành phố Đà Lạt, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo quốc tế "Nâng cao hình ảnh quốc gia qua Di sản tư liệu được UNESCO công nhận" với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý di sản trong cả nước, các báo cáo viên quốc tế là chuyên gia về Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.
 

Kể từ khi Chương trình Ký ức thế giới được triển khai ở Việt Nam vào năm 2006, Ban Điều phối, nay là Ủy ban Quốc gia Chương trình Ký ức thế giới Việt Nam, do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tham gia điều phối, đã thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của xã hội. Qua đó, đã quảng bá về sự tồn tại và giá trị của các di sản tư liệu, đồng thời tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của Chương trình Ký ức thế giới ở cấp khu vực và quốc tế. 

Hội thảo là dịp để các cơ quan, đơn vị quản lý di sản tư liệu, đặc biệt là ở khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ được trao đổi, tiếp cận với thông tin chung về Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO cũng như kinh nghiệm trong việc xây dựng, đệ trình hồ sơ và phát huy giá trị di sản tư liệu gắn với quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề như: Hoạt động tuyên truyền, quảng bá giá trị các di sản tư liệu trong khu vực và trên thế giới thời gian qua; kinh nghiệm và thực tiễn của các nước trong việc khai thác danh hiệu di sản tư liệu nhằm quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia; thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản tư liệu nhằm quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam… 

Theo Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, kể từ khi 4 tư liệu được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu gồm: Mộc bản Triều Nguyễn, Bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và Châu bản Triều Nguyễn, các cơ quan quản lý đã có nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá và phát huy giá trị các di sản tư liệu như tổ chức triển lãm, trưng bày, xuất bản sách... Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cũng đang đề nghị để đưa di sản tư liệu trở thành một bộ môn trong giáo dục các cấp nhằm giúp học sinh, sinh viên hiểu biết, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

TTXVN