Triển lãm Di sản tư liệu về Châu bản triều Nguyễn tại Huế
Cập nhật: 25/11/2014
Vừa qua, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, tại trường Lang Tử Cấm Thành (Đại nội Huế), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Trung tâm lưu trữ quốc gia I tổ chức triển lãm “Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.
 

Triển lãm trưng bày 92 pano, với 153 phiên bản tài liệu giới thiệu về các Châu bản triều Nguyễn với 9 nội dung lớn khác nhau, như Ngự phê - tính độc đáo của Châu bản triều Nguyễn; Ấn chương - tính xác thực của Châu bản triều Nguyễn; Châu bản - đa dạng về chữ viết; Châu bản - dấu ấn ngoại thương của triều Nguyễn; Châu bản - vai trò của giáo dục và khoa cử triều Nguyễn; Châu bản - bằng chứng pháp lý của triều Nguyễn khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam; bảo tồn và phát huy Châu bản triều Nguyễn...

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu 16 văn bản có nội dung về thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Đây là những chứng cứ có giá trị, là cơ sở pháp lý góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đây là lần thứ hai, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức triển lãm về Châu bản triều Nguyễn.

Châu bản triều Nguyễn là các văn bản hành chính được hình thành trong quản lý nhà nước của triều Nguyễn (1802 - 1945) do hoàng đế ban hành. Đây là khối tài liệu lưu trữ quý hiếm, nội dung phản ánh tương đối đầy đủ, toàn diện về các hoạt động chính trị, kinh tế, quân sự, xã hội dưới triều Nguyễn.
Tháng 5/2014, châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

 

CINET