Vườn Quốc gia Pù Mát - Nghệ An (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 26/11/2014
Album