Hội Mỹ thuật Việt Nam trưng bày các tác phẩm đặc sắc tại Hà Nội
Cập nhật: 11/12/2014
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII diễn ra vào ngày 16 và 17/12 tới, tại Nhà Triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội đã tổ chức trưng bày các tác phẩm đặc sắc nhất từ bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam.
 

Các tác phẩm này được sáng tác qua những chuyến đi thực tế, trại sáng tác, hỗ trợ sáng tác do Hội Mỹ thuật Việt Nam đứng ra tổ chức trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014.

Triển lãm giới thiệu 116 tác phẩm của 116 tác giả được chọn lọc trong số 599 tác phẩm nằm trong Bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2014. Phần lớn các tác phẩm trưng bày được giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực, chọn lọc từ các tác phẩm sáng tác tại Trại sáng tác Đồ họa của Trung tâm Mỹ thuật đương đại, Trại sáng tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tại các Triển lãm Mỹ thuật khu vực và Triển lãm chuyên đề.

Trong số 116 tác phẩm trưng bày tại triển lãm có 69 tác phẩm Hội họa (trong đó có 57 tác phẩm Sơn dầu, 05 tác phẩm Acrylic, 04 tác phẩm Sơn mài, 04 tác phẩm Lụa); 37 tác phẩm Đồ họa (trong đó có 14 tác phẩm in đá, 06 tác phẩm in độc bản, 04 tác phẩm in lưới, 01 tác phẩm khắc gỗ, 01 tác phẩm in gỗ phá bản, 11 tranh Cổ động); 09 tác phẩm Điêu khắc trong đó có 07 tác phẩm tượng tròn chất liệu gỗ, gốm và 02 tác phẩm phù điêu); 01 tác phẩm Trang trí chất liệu gốm.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm cho thấy sự phát triển đa dạng của các loại hình nghệ thuật Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng với những chất liệu phong cách và bút pháp khác nhau của các họa sĩ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Triển lãm diễn ra đến hết 18/12.

CINET