Trưng bày bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Cao Bằng
Cập nhật: 16/12/2014
Ngày 14/12, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Cao Bằng đã diễn ra khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm trưng bày các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Trong đó gồm các nhóm tư liệu phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
 

Đáng chú ý là bộ sưu tập Châu bản triều Nguyễn có niên đại từ triều Minh Mạng (1820 - 1841) đến triều Bảo Đại (1925 - 1945) phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền liên tục dưới triều Nguyễn; các ấn phẩm của các nước phương Tây từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX có thông tin về hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này; Các bộ bản đồ, Atlas được các nhà nước Trung Quốc xuất bản phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đào Hoàng Sa và Trường Sa…

Bên cạnh đó là phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành từ thời kỳ 1954 - 1975; Phiên bản các văn bản hành chính của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay về tiếp tục khẳng định thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Các hình ảnh tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ những năm 1930 đến trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19/1/1974; Các hiện vật lịch sử và chứng cứ pháp lý được trưng bày là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên biển Đông. Triển lãm bản đồ và các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Sau triển lãm, toàn bộ tư liệu sẽ được bàn giao lại cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng quản lý, sử dụng và tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh. 

CINET