Hội nghị triển khai công tác công đoàn Bộ VHTTDL năm 2015
Cập nhật: 26/01/2015
(TITC) - Ngày 23/1, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2014 và triển khai công tác năm 2015.
 

Hội nghị có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải; Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh; Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Hữu Giới cùng đại diện các công đoàn cơ sở và cơ quan thông tấn báo chí.

Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2014, đồng chí Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL cho biết: Năm 2014, Công đoàn Bộ đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ VHTTDL, đặc biệt là sự chỉ đạo quan tâm thường xuyên, sâu sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam, cũng như của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các đơn vị trực thuộc Bộ, vì vậy Công đoàn Bộ đã triển khai thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành.

Các công đoàn trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động, hưởng ứng chỉ đạo của công đoàn cấp trên; đặc biệt đã phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức cho đoàn viên công đoàn thi đua lao động sáng tạo, thực hiện phương châm Đại hội II, nhiệm kỳ 2013-2018: “Đổi mới phương thức hoạt động - hướng về cơ sở”. Nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, có tính sáng tạo, đem lại hiệu quả cao. Báo cáo cũng nêu rõ, với những thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2014, Công đoàn Bộ VHTTDL vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL và được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Cùng với việc chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, Báo cáo cũng đề ra phương hướng công tác năm 2015 với 12 nhiệm vụ cụ thể trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ tham gia thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9 (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải biểu dương những thành tích đóng góp của Công đoàn Bộ VHTTDL trong việc triển khai tổ chức các hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong năm 2014.

Trong năm 2014, Công đoàn Bộ VHTTDL đã phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định và phát triển, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; đặc biệt Công đoàn Bộ luôn quan tâm đến đời sống cán bộ, đoàn viên, chủ động tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với những kết quả rất đáng ghi nhận như trong Báo cáo đã nêu.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại của đất nước, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị Công đoàn Bộ VHTTDL tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trên tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát triển, động viên cán bộ, đoàn viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh đã trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 tập thể, 6 cá nhân; Cờ Thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 52 cá nhân. Ngoài ra, 34 tập thể cũng đc Công đoàn Bộ công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và tặng Giấy khen cho 152 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2014.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Khối Công đoàn trực thuộc đã ký Cam kết thi đua năm 2015.

Tin: Phạm Thanh; Ảnh: Thế Phi