Hà Nội phê duyệt Đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian điện Kính Thiên
Cập nhật: 13/03/2015
Nhằm tạo tiền đề, cơ sở khoa học để khôi phục Chính điện Kính Thiên và toàn bộ không gian Điện Kính Thiên, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian điện Kính Thiên. 
 

Đề án do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội lập, đồng thời là chủ đầu tư. Địa điểm nghiên cứu là Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi lập đề án giới hạn vào các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn và các triều đại có liên quan làm cơ sở đối sánh, trong đó tập trung nghiên cứu vào triều Lê (thời Lê Trung Hưng); giới hạn địa lý của Kinh thành, Hoàng Thành, Cấm thành Thăng Long qua các triều đại lịch sử; phạm vi không gian điện Kính Thiên gồm các bộ phận kiến trúc chính là cửa Đoan Môn, sân Đan Trì, Chính điện Kính Thiên, tường hành cung, Hậu Lâu và các công trình phụ trợ khác trong đó quan trọng nhất là Tòa Chính điện Kính Thiên.

Mục đích của đề án là sưu tầm, khảo cứu tư liệu, học tập kinh nghiệm, thực hiện công tác khai quật khảo cổ; định hướng nghiên cứu toàn diện và chi tiết không gian điện Kính Thiên một cách khoa học, xác thực thông qua các bản vẽ, mô hình 2D, 3D, mô hình thực tế theo công nghệ, vật liệu thích hợp và truyền thống, đề xuất các giải pháp làm tăng giá trị kết quả nghiên cứu của Đề án bằng du lịch văn hóa.

Điện Kính Thiên là Chính điện của Hoàng thành Thăng Long vào các triều đại Lê, Mạc, Lê Trung Hưng; là nơi nhà Vua cử hành nghi lễ đại triều và các nghi lễ quốc gia quan trọng. Năm 1886, điện Kính Thiên bị phá hủy hiện chỉ còn di tích thềm bậc và nền điện trong khu thành cổ Hà Nội ngày nay. 

CINET