Quảng Nam chú trọng trưng bày sản phẩm làng nghề gắn với du lịch
Cập nhật: 20/04/2015
Liên minh HTX Quảng Nam và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức hội thảo “Tổ chức hoạt động trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống đặc sản của tỉnh Quảng Nam”.

Theo khảo sát, hiện Quảng Nam có 20 trong tổng số 89 làng nghề thủ công truyền thống và 7 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng nhận định, sự phát triển của làng nghề ở Quảng Nam vẫn còn manh mún, thương hiệu, mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm còn nhiều hạn chế, làrào cản không nhỏ trong việc đưa sản phẩm thủ công truyền thống của Quảng Nam đến với thị trường.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo đã đề cập, gợi ý về vấn đề tổ chức hoạt động trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống, đặc sản của Quảng Nam; giúp sản phẩm của các làng nghề truyền thống thật sự là sản phẩm hàng hoá, tiếp cận và đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhân dịp này, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ HTX - Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam phối hợp với thành phố Hội An, Văn phòng Tổ chức ILO, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội khai trương Nhà trưng bày sản phẩm thủ công mỹ truyền thống đặc sản tỉnh Quảng Nam tại Hội An. Nhà trưng bày bước đầu sẽ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của 63 làng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn Quảng Nam.

Đây cũng sẽ là địa điểm để tổ chức các hoạt động trình diễn nghề truyền thống, tư vấn, liên kết, gắn kết nghệ nhân, vừa trưng bày, giới thiệu, vừa tổ chức kinh doanh sản phẩm thủ công của các làng nghề trên địa bàn tỉnh…

Báo Văn hóa