Kiên Giang tập huấn về du lịch có trách nhiệm
Cập nhật: 21/04/2015
Được sự hỗ trợ của Ban quản lý Dự án EU - Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang tổ chức khóa tập huấn "Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm" cho các cán bộ quản lý, chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Phú Quốc. 
 

Với mục tiêu hỗ trợ các chủ cơ sở, những nhà quản lý lưu trú du lịch trên địa bàn thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện du lịch có trách nhiệm đối với cơ sở lưu trú, từ đó sử dụng được các tiêu chí đánh giá thực trạng hoạt động du lịch có trách nhiệm tại cơ sở của mình. Đồng thời, các đơn vị có thể xây dựng kế hoạch hành động để ứng dụng du lịch có trách nhiệm tại cơ sở, đơn vị của mình.

Qua khóa tập huấn, các đơn vị lưu trú đã được giảng viên cung cấp những thông tin về du lịch có trách nhiệm; sử dụng lao động có trách nhiệm; quản lý năng lượng, nước và rác thải; quản lý kinh doanh dịch vụ ăn uống có trách nhiệm; tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm... từ đó, ứng dụng vào cơ sở, đơn vị mình.

VTR