Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang
Cập nhật: 26/04/2015
(TITC) - Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu cùng lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang về công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2015.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kiểm tra làng du lịch văn hóa cộng đồng thôn Tiến Thắng (Hà Giang) trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang vừa qua
(Nguồn ảnh: Báo Du lịch)

Qua làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá, Hà Giang là tỉnh miền núi, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, với sự phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội của Hà Giang đã có sự phát triển khá toàn diện, đời sống văn hóa của các dân tộc được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.

Về lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chỉ đạo tỉnh Hà Giang quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, Tỉnh cần đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh, con người Hà Giang ở trong và ngoài nước nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch tại địa phương, đặc biệt thu hút đầu tư phát triển du lịch Khu Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Bộ trưởng đã giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Cục Di sản Văn hóa và Tổng cục Du lịch hỗ trợ Hà Giang tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn 2030. Đồng thời, Tỉnh cũng cần có chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế vào lĩnh vực du lịch; lựa chọn, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đặc thù; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn lực du lịch; chỉ đạo các khu, điểm du lịch hoàn thiện hệ thống Nhà vệ sinh đạt chuẩn; tăng cường an ninh, an toàn, kết nối các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh Hà Giang để tạo ra diện mạo mới trong phát triển du lịch những năm tới.

Bộ trưởng giao Tổng cục Du lịch hỗ trợ tỉnh Hà Giang xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối du lịch các vùng, trung tâm du lịch lớn. Trước mắt, hỗ trợ Hà Giang thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại Trung Quốc trong năm 2015. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch, Sở VHTTDL Hà Giang tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong kinh doanh hoạt động lữ hành…

Hương Lê