Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch sẽ tổ chức tại TP. Hạ Long vào tháng 6/2015
Cập nhật: 27/04/2015
Nhằm kích cầu du lịch nội địa, tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc với TP. Hồ Chí Minh. Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh thành phía Bắc với TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2015 tại TP. Hạ Long.
 

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh, Bộ VHTTDL, các chuyên gia hàng đầu về du lịch, các doanh nghiệp du lịch...

Theo đó, hội nghị sẽ tập trung vào việc phân tích đánh giá về tinh hình liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Ninh và Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn với TP. Hồ Chí Minh; đề xuất các giải pháp nhằm liên kết phát triển du lịch; quy hoạch phát triển du lịch phù hợp với từng thế mạnh của địa phương và không gian du lịch; xây dựng các sản phẩm và chuỗi sản phẩm phù hợp trong liên kết; cải thiện các dịch vụ và các điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch; phối hợp liên kết xúc tiến quảng bá...

Hội nghị nhằm khai thác các tiềm năng thế mạnh của các địa phương phát triển du lịch, là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch liên kết, thống nhất chủ trương định hướng chính sách và giải pháp phát triển liên kết du lịch các địa phương đồng thời tham vấn với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn trong phát triển du lịch vùng và liên vùng.

Với Quảng Ninh, hội nghị là cơ hội để tranh thủ ý kiến chuyên gia học giả, cơ quan quản lý nhà nước... về phát triển sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư du lịch, quảng bá xúc tiến...

Báo Quảng Ninh