Quảng Nam xây dựng Khu văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương
Cập nhật: 11/05/2015
UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương xây dựng Khu văn hóa tâm linh (VHTL) Phật tích Đồng Dương tại xã Bình Định Bắc (huyện Thăng Bình) nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của Di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương gắn với phát triển du lịch văn hóa tâm linh.
 

Cụ thể, giao UBND huyện Thăng Bình chủ trì lập quy hoạch xây dựng Khu Văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương (Khu VHTL Phật tích Đồng Dương) với qui mô khoảng 200 ha. Đồng thời, thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Thành Đạt khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng Khu VHTL Phật tích Đồng Dương với diện tích khoảng 50 ha. Giao Sở Xây dựng, Sở VHTTDL, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình, Công ty TNHH Thành Đạt hoàn chỉnh các hồ sơ quy hoạch trình phê duyệt theo quy định.

Phật viện Đồng Dương từng là một trung tâm nghiên cứu, truyền bá Phật giáo nổi tiếng của cả khu vực Đông Nam Á thời trung đại và đã được công nhận là di tích quốc gia vào năm 2001. Tuy nhiên, khu di tích quốc gia này đã bị tác động, tổn hại rất nhiều. Trải qua hơn 10 thế kỷ (875 - 2011), hiện nay, di tích Phật viện Đồng Dương hầu như chỉ còn một mảng tường Tháp Sáng cùng với nền móng các công trình kiến trúc và một số đồ trang trí kiến trúc nhưng cũng thất lạc khá nhiều.

Từ năm 2011, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thảo, mời các nhà quản lý, các nhà khoa học “nhập cuộc” tìm kiếm các giải pháp, kinh nghiệm trùng tu để bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia Phật viện Đồng Dương. Ứng xử như thế nào với Đồng Dương là câu hỏi mà nhiều nhà khoa học lẫn chính quyền tỉnh Quảng Nam vẫn đang mong muốn tìm lời giải.

Theo đại diện Công ty TNHH Thành Đạt thì khi triển khai dự án sẽ giữ nguyên hiện trạng không gian vốn có, chỉ tiến hành nạo vét khơi thông dòng suối, kè bao bờ suối, lót gạch để tạo cảnh quan tươm tất. Dự án sẽ triển khai trên nguyên tắc kế thừa các giá trị đã được khẳng định của phong cách Đồng Dương, mang nét văn hóa đặc trưng của địa phương, kiến trúc của Khu VHTL sẽ gắn kết với thiên nhiên, giữ gìn cảnh quan sinh thái, tạo điểm nhấn cho cả khu vực.

Báo Văn hóa