Chương trình tổng thể Diễn đàn Du lịch Mê Kông 2015
Cập nhật: 17/06/2015
Trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch Mê Kông 2015 và các phiên họp liên quan từ ngày 15-18/6/2015 tại Đà Nẵng.

Với chủ đề “Khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch GMS thông qua quan hệ đối tác mới”, đây là dịp để các nước trong khu vực GMS khẳng định vai trò, vị thế của mình trong lĩnh vực du lịch, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ nổi bật tới bạn bè quốc tế.

Tham dự Diễn đàn có đại diện Cơ quan Du lịch Quốc gia các nước trong khu vực GMS, các diễn giả và chuyên gia quốc tế, đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo du lịch và các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, một số cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chương trình tổng thể Diễn đàn Du lịch Mê Kông như sau:

Địa điểm các phiên họp: Khách sạn Novotel, Đà Nẵng

Ngôn ngữ: tiếng Anh (có phiên dịch cabin)

Thời gian

Họp nội bộ/Theo giấy mời

Mở cửa tự do

Thứ 2 - 15/6

08:30-16:00

Đăng ký đại biểu

13:00-18:00

Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch khu vực Mê Kông

Thứ 3, 16/6

08:00-17:00

Đăng ký đại biểu

Sáng

Phiên họp Ban điều hành MTCO

(họp nội bộ)

(08:00-09:30)

Phiên họp nhóm công tác du lịch GMS lần thứ 35

(10:00-17:00)

Hội thảo về marketing du lịch qua mạng xã hội

(09:00 – 17:00)

Chiều

Phiên họp nhóm công tác du lịch GMS lần thứ 35

Hội thảo về marketing du lịch qua mạng xã hội

 

Thứ 4, 17/6

08:00-17:00

Đăng ký đại biểu

Sáng

Phiên họp Ban chỉ đạo phát triển cơ sở hạ tầng du lịch khu vực GMS – Dự án ADB

(08:00-12:30)

Hội thảo đầu tư du lịch Mê Kông

(09:00-15:00)

Chiều

---

Hội thảo đầu tư du lịch Mê Kông

 

Chiếu phim: Gringo Trails

(15:30-17:00)

Thứ 5, 18/6

08:00-17:00

Đăng ký đại biểu

Sáng

Hội nghị du lịch Mê Kông (09:00-18:00)

Chiều

Hội nghị du lịch Mê Kông

 
Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Du lịch