Đồng Tháp: Xúc tiến xây dựng các bến tàu phục vụ du lịch
Cập nhật: 28/07/2015
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, Đồng Tháp sẽ tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông phục vụ phát triển du lịch, khôi phục một số phương tiện vận tải hành khách truyền thống để phục vụ du khách, xúc tiến xây dựng các bến tàu, phương tiện vận chuyển du lịch đường sông ở TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc, phục vụ phát triển các dịch vụ du lịch trên sông, kết nối các tuyến điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; tăng cường công tác quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực... Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phê duyệt tổng vốn thực hiện dự án dự kiến khoảng 3.258,635 tỉ đồng.

Báo Văn hóa