Hai tháng hè Lâm Đồng đón trên 1 triệu khách du lịch
Cập nhật: 31/07/2015
Ngày 29/7, tin từ Phòng Nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong hai tháng hè (6 và 7), Lâm Đồng đã thu hút được trên 1 triệu khách du lịch.     
 

Khách du lịch đến Lâm Đồng trong tháng 6/2015 ước đạt 531.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế ước đạt 12.500 lượt khách và khách nội địa ước đạt 518.500 lượt khách. Trong tháng 7/2015, khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 485.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 11.780 lượt và khách nội địa ước đạt 473.220 lượt khách.

Trong 7 tháng đầu năm 2015, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 2.986.000 lượt khách, tăng 8,97% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 59,72% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 104.180 lượt, giảm 9,47% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 34,73% kế hoạch năm 2015 và khách nội địa ước đạt 2.881.820 lượt, tăng 9,78% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 61,3% kế hoạch năm 2015.

Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt: 5.374,8 tỷ đồng.

Báo Lâm Đồng