Ngành Văn hóa kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
Cập nhật: 24/08/2015
(TITC) - Sáng 22/8 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II - 2015.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành Văn hóa

Buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Văn hóa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành Văn hóa. Đây là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với công lao to lớn của ngành Văn hóa đã đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Văn hoá trong suốt 70 năm qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, ngành Văn hóa đã luôn hoàn thành sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kể từ năm 2007, Bộ VHTTDL được thành lập, công tác quản lý nhà nước về Văn hoá, Thể thao, Du lịch cũng như việc gắn kết gữa các lĩnh vực trong ngành, giữa ngành với các ngành khác và toàn xã hội được tăng cường, đóng góp ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh trường tồn của Dân tộc. Văn hóa Việt Nam hiển hiện trong di sản vật thể, phi vật thể, trong mỗi người và toàn thể dân tộc. Do vậy, rất cần những cơ chế cụ thể, thiết thực để khơi dậy và cổ vũ mạnh hơn sức sáng tạo của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để làm giàu cho kho tàng văn hóa dân tộc và thế giới. Các phong trào thi đua yêu nước không chỉ nhằm giải quyết được các vấn đề, đạt được các mục tiêu nêu trong các chiến lược, quy hoạch hay chính sách mà còn thông qua việc nêu gương, tôn vinh để các yếu tố tích cực được nhân rộng, lan tỏa, thấm sâu, góp phần xây dựng xã hội nhân hòa, để những nét đẹp của văn hóa dân tộc mãi lưu truyền, tỏa sáng…

Phó Thủ tướng cho rằng, đất nước đang đổi mới và phát triển từng ngày. Phát triển văn hóa, đấu tranh chống lại những lệch lạc về văn hóa là trách nhiệm của toàn xã hội, nhưng trước hết là của đội ngũ những người làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa.

Với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ ngành Văn hóa được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý, đặc biệt là tấm Huân chương Hồ Chí Minh mà ngành vừa vinh dự được đón nhận hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Phong trào thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn.

 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm ngành Văn hoá

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh, lịch sử xây dựng và phát triển của ngành Văn hóa luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng và dân tộc. Trải qua chặng đường đầy khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và Chính phủ, ngành Văn hóa đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Trong thời gian tới, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đi cùng những cơ hội thuận lợi là không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho toàn Ngành những trọng trách mới, đòi hỏi toàn Ngành phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Cũng trong dịp này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát triển”, nhằm cổ vũ, động viên toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành thi đua, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Hương Lê