Hội thảo “Ứng dụng kiến thức và kỹ năng về Quản lý Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam”
Cập nhật: 26/08/2015
(TITC) - Ngày 21/8/2015 vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” do Liên minh Châu Âu tài trợ (gọi tắt là Dự án EU) hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã tổ chức Hội thảo "Ứng dụng kiến thức và kỹ năng về Quản lý Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam". 

Tham dự hội thảo có các đại biểu đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch; nguyên lãnh đạo Tổng cục Du lịch; đại diện lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, Ban quản lý dự án EU và đại diện trường Taylor’s (Ma-lai-xi-a); cùng toàn thể học viên đã tham gia các khóa đào về Quản lý du lịch trách nhiệm của dự án tổ chức.

Hội thảo được tổ chức với mục đích đáp ứng yêu cầu về việc sử dụng bền vững kết quả đào tạo của Dự án, đồng thời giúp các cán bộ sau các khóa đào tạo có thể áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn quản lý du lịch tại Việt Nam một cách hiệu quả.

Trong 4 năm (2012-2015), nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Tổng cục Du lịch, các trường du lịch thuộc Bộ VHTTDL, và các Sở VHTTDL/Sở Du lịch các tỉnh/thành phố, Dự án EU đã tổ chức các khóa đào tạo về “Quản lý du lịch trách nhiệm” cho các cán bộ thuộc đối tượng nêu trên. 66 học viên đã hoàn thành các khóa học tại ba trường đại học nổi tiếng trên thế giới về đào tạo quản lý du lịch, đặc biệt là du lịch bền vững và du lịch có trách nhiệm gồm: trường đại học Breda (Hà Lan), trường đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) và trường đại học Taylor’s (Ma-lai-xi-a).

Hội thảo được đánh giá là một bước quan trọng trong việc tạo ra một diễn đàn cho các học viên trở lại gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những kiến thức và phổ biến ý tưởng đã được học và trải nghiệm.

Tại hội thảo, các học viên đã trình bày giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo Quản lý Du lịch có trách nhiệm của các trường đại học; các tham luận liên quan tới quản lý kinh doanh du lịch có đạo đức, marketing du lịch có trách nhiệm, quản lý môi trường và nguồn tài nguyên tự nhiên trong du lịch.

Đồng thời, các học viên đã tham gia thảo luận nhóm về các giải pháp tăng cường quản lý kinh doanh có đạo đức và quản lý chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm, quản lý sự kiện và marketing du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Các học viên đã trình bày các thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để các giải pháp này được áp dụng có hiệu quả trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Các đại biểu hy vọng, với điều kiện cần là các kiến thức và kĩ năng mà các khóa đào tạo trang bị, các cán bộ quản lý nhà nước về Du lịch của Việt Nam sẽ thực hiện điều kiện đủ là ứng dụng các thực tiễn Du lịch có trách nhiệm trong chiến lược phát triển, quy hoạch, xúc tiến quảng bá du lịch, môi trường du lịch và góp phần xóa đói giảm nghèo. Việc phổ biến và truyền tải các kiến thức, quản lý du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam sẽ được tăng cường và cải thiện. Đặc biệt, việc điều phối và kết nối giữa các cơ quan, địa phương sẽ được cải thiện hơn thông qua các học viên.

Qua hội thảo, các đại biểu hy vọng và tin tưởng rằng trong tương lai những sự kiện tương tự như thế này sẽ tiếp được tổ chức nhằm phổ biến và truyền tải những kiến thức mà các học viên đã thu thập được và truyền tải những kiến thức, thông điệp này đến các cấp lãnh đạo trong lĩnh vực du lịch, những người sẽ đóng góp đảm bảo rằng việc thực hiện du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam sẽ được tăng cường và cải thiện.

Phương Anh