Thí điểm xây dựng mô hình “làng đô thị xanh” tại Đà Lạt (Lâm Đồng)
Cập nhật: 08/09/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng được thí điểm xây dựng mô hình “làng đô thị xanh” (green village) tại thành phố Đà Lạt theo Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng được trực tiếp kêu gọi đầu tư đối với các công trình, dự án quan trọng thuộc lĩnh vực môi trường, các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, Khu du lịch quốc gia và Khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp công nghệ cao Đà Lạt, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Lạt đã được đưa vào danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Do vậy, Đà Lạt được xây dựng và phát triển trở thành đô thị hiện đại, văn minh với hình ảnh “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”; thành phố đa sắc thái về văn hóa; vừa bảo tồn vừa phát triển các di sản thiên nhiên và cảnh quan độc đáo; thành phố của khoa học và nghệ thuật; có chất lượng sống cao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Đến năm 2030, thành phố Đà Lạt trở thành thành phố du lịch, dịch vụ đặc thù của quốc gia và mang tầm quốc tế.

baodulich.net.vn