Bảo tàng Lâm Đồng đón gần 38.000 lượt khách tham quan
Cập nhật: 21/09/2015
Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, tính đến đầu tháng 9/2015, Bảo tàng Lâm Đồng đã đón 37.704 lượt khách đến tham quan nghiên cứu, trong đó có 1.246 khách quốc tế, đạt 117,8% kế hoạch năm 2015, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2014. 

Để tạo nên sức hấp dẫn đối với khách tới tham quan, nghiên cứu, Bảo tàng Lâm Đồng đã thường xuyên bổ sung chỉnh lý hiện vật, chủ đề trưng bày và chỉnh trang cảnh quan khuôn viên. Tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trên 10 cuộc trưng bày chuyên đề và triển lãm lưu động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm nhằm kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. 

Bảo tàng đã sưu tầm được 159 hiện vật, đạt 79,5% kế hoạch năm 2015. Duy trì tốt hoạt động của trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể. Hoàn thiện hồ sơ xếp hạng Bảo tàng loại II theo quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Báo Lâm Đồng