Hội thảo phát triển ngành dừa và liên kết phát triển du lịch tỉnh Bến Tre
Cập nhật: 29/09/2015
Vừa qua, tại TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội thảo Phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre và các tỉnh ĐBSCL trở thành một ngành mũi nhọn trong thời gian tới.
 
Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Hội thảo đã đánh giá về những thuận lợi, khó khăn của nền sản xuất nông nghiệp nói chung và của ngành dừa nói riêng; đánh giá về tiềm năng, thế mạnh của ngành dừa… và đưa ra các giải pháp để phát triển ngành dừa Việt Nam nói chung, ngành dừa khu vực ĐBSCL nói riêng trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch tỉnh Bến Tre” với sự tham dự ông Nguyễn Thiện Nhân; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên.

Hội thảo đã đánh giá, hiện nay tiềm năng phát triển du lịch của Bến Tre nói riêng, ĐBSCL nói chung là rất lớn song việc xây dựng sản phẩm đặc thù chưa được quan tâm nên thực hiện còn na ná giống nhau, chưa có sự phối hợp, điều phối chung, đầu tư ban đầu cho phát triển du lịch và công tác quảng bá xúc tiến du lịch còn nhiều bất cập.

Vì vậy, để du lịch Bến Tre, du lịch ĐBSCL phát triển trong thời gian tới thì ngành du lịch các địa phương, của vùng cần phải nghiên cứu để đưa ra được các chủ đề với sự phân công cụ thể trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch cụ thể cho từng địa phương có tiềm năng và thế mạnh trong xây dựng sản phẩm đó; cần đưa ra được nội dung, sản phẩm gì đó làm chủ đề dẫn dắt để phát triển du lịch. Hội thảo cũng cho rằng, trong thời gian tới cần xây dựng Trung tâm Du lịch nông thôn với các làng nghề truyền thống; ban hành các văn bản về quản lý hoạt động du lịch, xây dựng mô hình liên kết để phát triển chung cho toàn vùng (không phải để cạnh tranh riêng lẻ).

Báo văn hóa