Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Singapore
Cập nhật: 24/11/2015
Tối ngày 23/11/2015, Tác phẩm “Bình minh trên nông trang” (1958), của họa sỹ Nguyễn Đức Nùng được trang trọng giới thiệu tại Bảo tàng Singapore.
 

Tác phẩm "Bình minh trên nông trang" (1958, sơn mài)

Đây là hoạt động trao đổi hiện vật nằm trong khuôn khổ hợp tác 05 năm (2014 - 2019) giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore (National Art Gallery, Singapore), đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác của hai bảo tàng.

Tác phẩm được bày tại phòng số 05 của phần trưng bày về nghệ thuật Đông Nam Á, là phần lớn nhất của trưng bày có tên “Giữa Tuyên ngôn và mơ ước: Nghệ thuật Đông Nam Á từ thế kỷ 19 đến ngày nay”. Phần trưng bày kể câu chuyện về những người họa sỹ và cuộc chiến tranh chống thực dân và quá trình xây dựng đất nước ở Đông Nam Á giai đoạn 1950 - 1960.

Nguyễn Đức Nùng (10/3/1914 - 04/01/1983), quê ở xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Ông là họa sỹ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam, sáng tác trên nhiều chất liệu nhưng tiêu biểu là tranh sơn mài với kỹ thuật truyền thống. Các tác phẩm sơn mài của ông chủ yếu là đề tài cách mạng, kháng chiến và sản xuất, theo phong cách hiện thực với nhiều tìm tòi, sáng tạo, mang tính khái quát và có giá trị nghệ thuật cao.

CINET