Nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Cao nguyên Đồng Văn được đầu tư 700 triệu đồng để xây dựng lại
Cập nhật: 16/12/2015
Từ ngày 11-15/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Tập đoàn Bảo Việt tổ chức chương trình an sinh xã hội đồng thời khởi công xây dựng nhà văn hóa dân tộc Lô Lô tại Cao nguyên đá Đồng Văn.
 
Đồng bào dân tộc Lô Lô (ảnh Internet)

Công trình nhà văn hóa dân tộc Lô Lô được Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 700 triệu đồng, xây dựng tại thôn Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Công trình có quy mô là một ngôi nhà trình tường truyền thống hai tầng, ba gian với diện tích trên 110m² được dựng lên bằng đất sét và đất thịt theo kiểu nhà truyền thống của dân tộc Lô Lô, nhà lợp ngói âm dương và có hàng rào bao quanh.

Theo bà Lý Trung Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn, Bảo tồn làng văn hóa truyền thống của dân tộc ít người là một vấn đề đặt ra mang tính cấp bách với những nội dung cụ thể theo từng đặc điểm riêng của từng làng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trước xu thế hội nhập.

Được sự giúp đỡ của Tập đoàn Bảo Việt, việc đầu tư xây dựng nhà bảo tồn văn hóa dân tộc Lô Lô sẽ giúp cho đồng bào dân tộc Lô lô có nơi trưng bày, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, các sản phẩm mang đậm nét bản sắc của dân tộc mình với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần phát triển các sản phẩm du lịch của đồng bào dân tộc Lô Lô, nâng cao đời sống và thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung và dân tộc Lô Lô nói riêng.

TTXVN