Liên Hợp Quốc chọn năm 2017 là Năm quốc tế vì sự phát triển Du lịch bền vững
Cập nhật: 28/12/2015
(TITC) – Vào ngày 4/12/2015, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lấy năm 2017 là Năm quốc tế vì sự phát triển Du lịch bền vững. 
 

Nghị quyết của Liên Hợp Quốc công nhận tầm quan trọng của du lịch quốc tế trong việc tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc, hướng đến nhận thức cao hơn về sự đa dạng của các di sản ở các nền văn minh khác nhau trên thế giới và cùng có đánh giá sâu sắc hơn về những giá trị vốn có của các di sản này, góp phần bảo vệ hòa bình thế giới. 

Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), ông Taleb Rifai cho biết: Đây chính là cơ hội quý báu để ngành du lịch khẳng định sự đóng góp của mình vào 3 trụ cột của phát triển bền vững, đó là kinh tế, xã hội và môi trường, cùng với đó nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của ngành du lịch vốn bị đánh giá thấp. Ông cho biết thêm, UNWTO là cơ quan đi đầu trong sáng kiến này nên rất mong đợi nhận được sự hợp tác từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức khu vực, quốc tế và các bên liên quan để cùng tổ chức và thực hiện Năm quốc tế vì sự phát triển Du lịch bền vững.

Nghị quyết Năm quốc tế vì sự phát triển Du lịch bền vững được thông qua tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (Rio+20) và đã được các nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự Hội nghị này công nhận “Nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và quản lý tốt” du lịch có thể đóng góp vào 3 trụ cột của phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm và cơ hội giao thương. Và quyết định lựa chọn năm 2017 là Năm quốc tế vì sự phát triển Du lịch bền vững bởi đây là thời điểm đặc biệt quan trọng khi cộng đồng quốc tế đều chú ý đến Chương trình nghị sự tới năm 2030 và các Mục tiêu Phát triển bền vững vừa được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn vào tháng 9 vừa qua.

Phạm Thanh

Nguồn: Lược dịch từ UNWTO