Đông Triều có 6 tuyến và 15 điểm du lịch
Cập nhật: 30/12/2015
Thị xã Đông Triều đã đề nghị Sở VHTTDL công nhận 6 tuyến, 15 điểm du lịch trên địa bàn.
Chùa Non Đông trong Khu Di tích lịch sử cách mạng khu mỏ Mạo Khê còn lưu giữ nhiều văn bia đá thời Trần thế kỷ XIII

Các tuyến, điểm du lịch lấy điểm xuất phát là trung tâm thị xã đến các địa danh: chùa Quỳnh Lâm, đền An Sinh, đền Thái, chùa Ngọa Vân, chùa Hồ Thiên, hồ Khe Chè, các làng nghề gốm sứ thủ công mỹ nghệ, khu du lịch làng quê Yên Đức, các Cụm di tích lịch sử - cách mạng Chiến khu Đông Triều…

Đây là các tuyến du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái, mua sắm và trải nghiệm kết hợp vui chơi giải trí. Đồng thời, tham quan các di tích lịch sử cách mạng giai đoạn 1930 - 1945.

Hiện tại, Đông Triều có hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch phát triển với 78 cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có 1 cơ sở đạt tiêu chuẩn 3 sao, 5 cơ sở đang làm hồ sơ đề nghị công nhận khách sạn đạt chuẩn 1, 2 sao; 65 nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô lớn đáp ứng nhu cầu phục vụ du lịch.

Báo Quảng Ninh