Tăng cường hợp tác du lịch giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
Cập nhật: 20/01/2016
(TITC) -  Ngày 14/1/2016, Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTg về việc ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác du lịch giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung dự thảo Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác du lịch giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Bản ghi nhớ nêu trên tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2016 diễn ra từ 18-25/1/2016 tại thủ đô Manila, Philippines.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thủ tục phê duyệt Nghị định thư sửa đổi trên sau khi ký theo quy định hiện hành; Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

Hồng Nhung