Đắk Lắk phục dựng nhiều nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
Cập nhật: 10/03/2016
Việc phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số còn góp phần làm phong phú và bảo tồn nét đẹp của không gian văn hóa cồng chiêng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong các năm từ 2012 - 2015, Đắk Lắk đã phục dựng hàng chục nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào Ê đê, M’nông, J’rai, Sê Đăng... nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo đó, nhiều nghi lễ đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số được tỉnh quan tâm phục dựng như: Lễ cầu mùa của đồng bào Ê đê ở buôn Trinh, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ; lễ cầu mưa tại buôn Cư Phiăng, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông; lễ cúng thần lúa dân tộc M’nông Gar, buôn Jiê Jút, xã Đắk Phơi, huyện Lắk; lễ cúng sức khỏe cho voi của dân tộc M’nông, buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk.

Đặc biệt, ngành văn hóa, du lịch tỉnh Đắk Lắk còn phối hợp với phòng văn hóa các huyện Cư Kuin, Krông Na, Buôn Đôn, các già làng, trưởng buôn khảo sát, tổ chức một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của dân tộc như: Lễ cúng bến nước, lễ cúng sức khỏe, lễ cúng vào nhà mới… Tỉnh cũng mở lớp tập huấn sưu tầm nghi lễ, lễ hội cho 36 học viên là cán bộ phòng văn hóa 15 huyện, thị xã, thành phố; trang bị kiến thức, kinh nghiệm tổ chức nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa, xã hội ở cơ sở.

langvietonline