Lễ bàn giao nhiệm vụ giữa Nguyên Bộ trưởng VHTTDL Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Cập nhật: 15/04/2016
(TITC) - Sáng ngày 14/4/2016, tại trụ sở Bộ VHTTDL đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ giữa đồng chí Hoàng Tuấn Anh - Nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL và đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL. 
Nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại lễ bàn giao nhiệm vụ

Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Hoàng Tuấn Anh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL cùng các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các cơ quan hành chính, sự nghiệp… thuộc Bộ VHTTDL.

Ngày 9/4/2016, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam  Trần Đại Quang  đã ký quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL giữ chức Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Phát biểu tại lễ bàn giao công tác, nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, các đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong suốt hai nhiệm kỳ vừa qua đã nỗ lực, vượt khó khăn, để xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình đạt được nhiều kết quả to lớn như hiện nay. Đồng thời, nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chúc đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cùng toàn thể tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi lễ

Nhận nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước. Đồng chí cho biết, bên cạnh những thuận lợi, thành quả to lớn của toàn Ngành, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức cần khắc phục cùng với nhiều vấn đề mới nảy sinh cần phải giải quyết. Do đó, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt những vấn đề thuộc quản lý nhà nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để xử lý các vấn đề cấp bách quan trọng của Ngành. Cụ thể, trong lĩnh vực văn hóa cần tập trung chỉ đạo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ, thấm nhuần niềm tự hào dân tộc..., trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách tốt đẹp; Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, có giải pháp cụ thể, thiết thực để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những hạn chế của con người Việt Nam; Đúc kết, xây dựng và từng bước hình thành giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng lối sống “một người vì mọi người, mọi người vì một người”; Hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

Trong lĩnh vực Gia đình, tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Phát huy vai trò của gia đình trong việc giáo dục, bồi dưỡng nhân cách của mỗi con người.

Trong lĩnh vực Thể thao, cần mở rộng và nâng cao các phong trào thể dục, thể thao quần chúng, hình thành cộng đồng toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực gắn với triển khai xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao thể lực, tầm vóc của con người Việt Nam, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống. Phấn đấu đến năm 2020, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 33%, số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt 25%. Từng bước phát triển thể thao thành tích cao đạt nhiều thành tích và được ghi danh trong các cuộc thi quốc tế và khu vực.

Tập thể lãnh đạo Bộ VHTTDL chụp ảnh lưu niệm cùng nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh

Đối với lĩnh vực Du lịch, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại của Ngành. Cụ thể là nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực, cải thiện môi trường du lịch, an ninh, an toàn, văn minh trong du lịch, cơ sở hạ tầng, xúc tiến quảng bá, nâng cao nhận thức và tăng cường công tác quản lý nhà nước. Tập trung phát triển du lịch theo chiều sâu, kết quả thực hiện được đo bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả, bền vững, thương hiệu và sức cạnh tranh. Cải thiện và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chất lượng, an toàn, thân thiện với những điểm đến tân tiến và những thương hiệu du lịch nổi bật. Rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11 – 12%/năm  và đạt 12-13 triệu khách quốc tế, tạo công ăn, việc làm cho 850.000 lao động trực tiếp…

Cũng trong lễ bàn giao, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, luôn tâm niệm, khắc ghi trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Luôn chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ và toàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành. Luôn giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt sự công bằng, dân chủ, lấy chất lượng, hiệu quả làm chuẩn mực, thước đo đánh giá năng lực phẩm chất cá nhân. Luôn kế thừa những kinh nghiệm quý báu của những thế hệ trước để lại, đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu qua hai nhiệm kỳ vừa qua của nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. Đồng thời luôn tìm tòi, sáng tạo, vận dụng cái mới, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới.

Tin: Hương Lê; ảnh: Hà Tuấn