Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2016 tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015
Cập nhật: 28/04/2016
(TITC) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2016 ước đạt 789.484 lượt, tăng 11,9% so với tháng 4/2015.

Tuy so với tháng 3/2016, số lượt khách giảm 3,8%, nhưng đây là điều bình thường do tính thời vụ và đặc điểm của khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, khách đến bằng đường không ước đạt 661.484 lượt, chiếm 83,8%; khách đến bằng đường biển ước đạt 13.569 lượt, chiếm 1,7% và khách đến bằng đường bộ ước đạt 114.431 lượt, chiếm 14,5%.

Kết quả này đã đưa tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm ước đạt 3.248.634 lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khách đến bằng đường không là 2.648.044 lượt; khách đến bằng đường biển là 50.603 lượt và khách đến bằng đường bộ là 549.987 lượt.

Hầu hết các thị trường đều tăng trong 4 tháng đầu năm, trong đó: Hồng Kông tăng 143,3%; Trung Quốc tăng 47%; Hàn Quốc tăng 30,2%; Thái Lan tăng 29,6%; Italy tăng 29,2%; Thụy Điển tăng 27,1%; Anh tăng 23%, Tây Ban Nha tăng 21,4%...

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, khách du lịch nội địa trong 4 tháng đầu năm ước đạt 22,8 triệu lượt, trong đó, khách lưu trú ước đạt 11,2 triệu lượt; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 135.796 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2015./.

 Thế Phi