Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch
Cập nhật: 12/05/2016
(TITC) - Ngày 06/5/2016, Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Du lịch về Đề án nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch đối với các khu du lịch quốc gia và điểm đến du lịch quốc gia.
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu và lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

Đề án được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong việc xây dựng tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch, từ đó xác định các tiêu chí khung cho đánh giá điểm đến du lịch Việt Nam; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và đề xuất quy trình đánh giá điểm đến du lịch. Đề án đưa ra các nhóm tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch bao gồm sự hấp dẫn của tài nguyên và sản phẩm du lịch của điểm đến; khả năng cung ứng và chất lượng dịch vụ của điểm đến; cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật của điểm đến; vai trò và lợi ích của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch tại các điểm đến; công tác quản lý tại điểm đến và mức độ hài lòng của khách du lịch đối với điểm đến.

Góp ý cho đề án, các đại biểu cho rằng nhóm nghiên cứu nên đơn giản hóa hệ thống tiêu chí nhằm đảm bảo tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn và triển khai thử nghiệm tại một số điểm đến du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm thực hiện đề án và nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ quan trọng được triển khai theo chỉ đạo trong Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Việc triển khai đề án sẽ tạo cơ sở nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và khuyến khích đầu tư đối với các điểm đến du lịch. Tổng cục trưởng đề nghị nhóm nghiên cứu tập trung vào một số nhóm tiêu chí cơ bản như sức hấp dẫn của điểm đến; năng lực về hạ tầng, dịch vụ và nhân lực; và sự hài lòng của khách du lịch; đồng thời cần chú trọng lượng hóa các tiêu chí một cách khoa học và hợp lý. Cần tổ chức lấy ý kiến chuyên gia về hệ thống tiêu chí và thang điểm đánh giá. Xây dựng danh mục các điểm đến để đánh giá; tiến hành khảo sát và đánh giá thử nghiệm.

Tin: Hồng Nhung; Ảnh: Anh Dũng