Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Quốc Hưng tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 – Hà Nội
Cập nhật: 13/05/2016
(TITC) - Trong hai ngày 10-11/5, Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Quốc Hưng - ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV, đã tiến hành tiếp xúc và vận động cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 - Hà Nội, gồm ba huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Thanh Oai.

Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Quốc Hưng (ngồi giữa) tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 - TP. Hà Nội.

Cùng tham gia tiếp xúc và vận động cử tri tại điểm bầu cử này còn có: bà Bùi Thị An - Chủ tịch Hội nữ trí thức Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Bình - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel; bà Lê Thị Oanh - Hiệu trưởng trường chuyên THPT Hà Nội – Amsterdam; ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng khẳng định: nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc Hội khóa XIV, ông sẽ là đại biểu chuyên trách của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội và hứa sẽ làm thật tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo chương trình hành động với một số nội dung trọng tâm dưới đây.  

Thường xuyên gắn bó với địa phương, gần gũi, lắng nghe, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri với Quốc hội. Tích cực đề xuất các cơ quan liên quan giải quyết các kiến nghị của cử tri kịp thời, đầy đủ. Quan tâm bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm, chất lượng các phiên họp toàn thể của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội.

Góp ý kiến xác đáng vào công tác xây dựng pháp luật, để luật sát với thực tiễn, dễ đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước ta thực sự là Nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân. Trước mắt tập trung tham gia xây dựng và hoàn thiện Luật Du lịch (sửa đổi) để Luật Du lịch (sửa đổi) có chất lượng và sớm được Quốc hội khóa XIV thông qua, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và du lịch nước nhà.

Với kiến thức và kinh nghiệm hơn 20 năm công tác trong ngành Du lịch, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng sẽ tập trung tham gia đóng góp tích cực cho sự phát triển của du lịch cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng với tư tưởng xuyên xuốt trong hành động là: phát triển du lịch theo hướng bền vững; phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội; phát triển du lịch gắn với chương trình nông thôn mới nhằm đảm bảo lợi ích của người dân tại điểm đến; tạo công bằng trong xã hội, thu hẹp khoảng cách về đời sống và phát triển giữa nông thôn và thành thị…

Đối với Hà Nội nói riêng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng sẽ phối hợp với các ban ngành liên quan hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển du lịch; các cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân lực, quản lý điểm đến, bảo vệ môi trường... trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh sẵn có của mỗi địa phương. Coi trọng phát triển du lịch văn hoá, lấy du lịch văn hoá làm cơ sở nền tảng phát triển các loại hình du lịch khác như du lịch nghỉ duỡng, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề và du lịch cộng đồng.

Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Hưng, định hướng trong thời gian tới huyện Thanh Oai nên tập trung phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp; phát triển du lịch làng nghề nón Chuông, tương Cự Đà, giò chả Ước Lễ, gạo Bồ Nông Thanh Văn, quạt nan làng Vác, điêu khắc Võ Lăng; phát triển du lịch cộng đồng làng cổ Cự Đà. Tại huyện Chương Mỹ nên tập trung phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao nước hồ Văn Sơn, Đồng Sương; du lịch văn hóa, lễ hội chùa Trầm, Trăm Gian; làng nghề mây tre đan Phú Vinh; du lịch cộng đồng thôn Đồng Ké xã Trần Phú. Tại huyện Quốc Oai nên tập trung phát triển du lịch văn hóa đình So, đình Ngọc Than, đền Khánh Luân; du lịch tâm linh chùa Thầy gắn liền với thiền sư Từ Đạo Hạnh; du lịch nông nghiệp nông thôn, sinh thái nghỉ duỡng…

Tin, ảnh: Thế Phi