Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch gắn kết di sản thế giới giữa 3 tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) - Luang Prabang (Lào) - Udonthani (Thái Lan)
Cập nhật: 02/06/2016
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai kế hoạch hành đồng về hợp tác du lịch giữa 3 tỉnh Quảng Ninh - Luang Prabang - Udonthani trong tam giác di sản thế giới (vịnh Hạ Long - Luang Prabang - Ban Chiang) giai đoạn 2014 - 2015, ký kết kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2017 sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long.
Di sản thế giới Vịnh Hạ Long

Với sự tham dự của gần 100 đại biểu là lãnh đạo của 3 tỉnh, các doanh nghiệp du lịch, hội nghị lần này sẽ đánh giá tình hình triển khai kế hoạch hành động hợp tác du lịch giữa 3 tỉnh giai đoạn 2014 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020, trao đổi và thống nhất nội dung kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2017; trao đổi đề xuất hợp tác truyền thông về hình ảnh đất nước, con người và du lịch giữa 3 tỉnh. 

Theo Chương trình hành động về Hợp tác du lịch giữa ba tỉnh trong khuôn khổ Dự án tam giác Di sản thế giới giai đoạn 2014 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020, 3 tỉnh Quảng Ninh - Luang Prabang - Udonthani sẽ tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin du lịch qua các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến tổ chức các tuyến tham quan, nghiên cứu học tập, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực về quản lý và phát triển sản phẩm du lịch; thiết lập nhóm công tác của Dự án tam giác di sản tại mỗi địa phương; mỗi tỉnh thành viên đăng cai tổ chức hội nghị theo thứ tự luân phiên hai năm một lần...

Việc tổ chức thành công các sự kiện của Hội nghị hợp tác phát triển du lịch gắn kết di sản thế giới giữa 3 tỉnh Quảng Ninh – Luang Prabang – Udonthani giai đoạn 2016 - 2017 sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa thể thao giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với tỉnh Luang Prabang (Lào) và tỉnh Udonthani (Thái Lan).

quangninh.gov.vn