Khai thác, phát huy giá trị quần thể di tích - danh thắng Hồ Gươm phục vụ phát triển du lịch
Cập nhật: 06/06/2016
Nhằm đánh giá thực trạng trong công tác bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị quần thể di tích - danh thắng Hồ Gươm phục vụ hoạt động du lịch, mới đây trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác, phát huy giá trị quần thể di tích - danh thắng Hồ Gươm phục vụ phát triển du lịch”.

Hội thảo mở ra hướng tiếp cận văn hóa thông qua góc nhìn du lịch nhằm đánh giá những ảnh hưởng đến bộ mặt của thủ đô, đến các di sản văn hóa của thủ đô và đất nước, qua đó chỉ ra nguyên nhân và vấn đề đặt ra cần giải quyết. Hội thảo cũng làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của du lịch và quản lý hoạt động du lịch, quản lý khu vực Hồ Gươm trong bối cảnh hiện nay; những yếu tố tác động đến du lịch trong phát triển du lịch gắn với Hồ Gươm và phát triển du lịch bền vững.

TS Dương Văn Sáu - trưởng Khoa Văn hoá Du lịch trong phát biểu đề dẫn của mình đã nêu bật những giá trị lịch sử - văn hoá của quần thể di tích và danh thắng Hồ Gươm, giải mã những biểu hiện văn hoá, hiện tượng văn hoá ở quần thể di tích lịch sử - danh thắng khu vực Hồ Gươm. Bài phát biểu đề dẫn của TS Dương Văn Sáu đặc biệt thu hút sự quan tâm, trao đổi khoa học từ phía các đại biểu tham dự và các giảng viên khoa Văn hoá Du lịch.

Hội thảo đã nhận được 14 bài tham luận tập trung vào các vấn đề như: Khai thác, phát huy giá trị tài nguyên du lịch Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phát triển du lịch; Ứng dụng Marketing điện tử trong quảng bá xúc tiến du lịch tại quần thể di tích - danh thắng Hồ Gươm; Xây dựng phòng thông tin du lịch miễn phí tại Trung tâm Thông tin - Văn hoá Hồ Gươm”; Quảng bá hình ảnh Hồ Gươm trên trang Youtube”…

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp nhằm khai thác, phát huy giá trị quần thể di tích - danh thắng Hồ Gươm, mang lại những giá trị bền vững của văn hóa - lịch sử mà vẫn chứa đựng những giá trị tâm linh sâu lắng... 

CINET