Đồng Tháp cần kêu gọi đầu tư hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch
Cập nhật: 20/07/2016
Tỉnh Đồng Tháp cần phát triển du lịch, kêu gọi đầu tư hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch, dịch vụ hậu cần phục vụ du khách, tạo thêm nhiều điểm đến ấn tượng để thu hút khách du lịch đến địa phương.

Đó là ý kiến chỉ đạo trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Cũng theo thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đồng Tháp hoàn chỉnh danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, để chủ động giới thiệu với các nhà đầu tư. Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân; chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả cao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng nông sản; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời Tỉnh huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện.

Về dự án nâng cấp thành phố Cao Lãnh, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bổ sung vào danh mục các tiểu dự án thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh thực hiện đầu tư cầu và nâng cấp đường tỉnh 849. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn và mức hỗ trợ cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với số vốn còn thiếu Tỉnh chủ động bảo đảm ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

ĐCSVN