Xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận xòe Thái là di sản thế giới
Cập nhật: 27/10/2016
Ngày 26/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đại diện các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; lãnh đạo Cục Di sản văn hóa; các chuyên gia đến từ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. 

Sau đó, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã trình bày dự thảo đề án xây dựng hồ sơ nghệ thuật xòe Thái, các bước thực hiện hồ sơ và dự trù kinh phí cho toàn bộ nội dung đề án.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã khẳng định giá trị của nghệ thuật xòe Thái vùng Tây Bắc, trao đổi các kinh nghiệm trong việc xây dựng hồ sơ đối với các di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, đồng thời, đại diện các tỉnh có di sản đã phát biểu, trao đổi ý kiến xung quanh các vấn đề: những cách thức trong việc phối hợp triển khai xây dựng hồ sơ, kinh phí thực hiện, sự tham gia của các đơn vị liên quan…

Hơn 1.500 người biểu diễn các điệu xòe Thái cổ tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Xòe Thái có tên trong Danh sách di sản Văn hóa phi vật thể dự kiến lập Hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012 - 2016 theo Công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 5/11/2012 của Văn phòng Chính phủ. 

Mục tiêu đặt ra là sẽ ghi danh nghệ thuật xòe Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc trong danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.

Nghệ thuật xòe Thái là loại hình múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam, tiêu biểu ở các huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên; huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Việc vinh danh này sẽ nâng tầm nhìn đối với di sản xòe Thái ở tầm quốc gia và quốc tế, qua đó khẳng định và khuyến khích sự sáng tạo các biểu đạt truyền khẩu, nghệ thuật múa, diễn xướng dân gian truyền thống, trang phục dân tộc bảo đảm sự tôn trọng đối với đa dạng văn hóa của nhân loại./.

TTXVN/VIETNAM+