Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa
Cập nhật: 31/10/2016
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 24/10/2016 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030.

Việc lập quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử ATK Định Hóa thông qua các cụm di tích, di tích hiện còn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam; làm cơ sở cho việc khai thác các điểm tham quan, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của khu vực trở thành điểm hành hương về nguồn; xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc; làm căn cứ pháp lý cho công tác quản lý và triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo quy hoạch được duyệt.

Phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch có tổng diện tích 171 ha, bao gồm toàn bộ các điểm di tích của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, thuộc địa bàn các xã: Phú Đình, Điềm Mặc, Định Biên, Bảo Linh, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và một số khu vực cảnh quan, di tích phụ cận có liên quan.

Các địa điểm thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và các khu vực cảnh quan có liên quan, bao gồm: Các di tích là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cơ quan của Chính phủ, quân đội, các đoàn thể… trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954; các khu vực cảnh quan thiên nhiên bao quanh các di tích và gắn liền với cuộc sống, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ và các cơ quan đoàn thể tại ATK và các công trình phát huy giá trị di tích.

Nhiệm vụ của quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030, gồm: Khảo sát, đo vẽ và đánh giá hiện trạng; nghiên cứu tư liệu và hoàn thiện hồ sơ hệ thống di tích; dự báo phát triển và xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khu vực quy hoạch trong quá trình quản lý di tích; định hướng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa gắn với phát triển du lịch (trong đó, đề xuất định hướng chung đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của khu vực quy hoạch; xác định danh mục các đối tượng di tích cần bảo quản, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với từng hạng mục di tích; nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích);..

Cinet