Không thu phí thăm quan Thành cổ Quảng Trị
Cập nhật: 16/12/2016
HĐND tỉnh Quảng Trị, khóa VII đã thống nhất không áp dụng thu phí đối với Khu di tích Thành Cổ Quảng Trị, kể cả khách nước ngoài đến tham quan tại đây.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đề cao trách nhiệm trước cử tri, ngày 14/12/2016, kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII đã họp phiên bế mạc.

Liên quan đến mức thu các loại phí, lệ phí tham quan các di tích lịch sử, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị bổ sung danh mục phí di tích Thành cổ Quảng Trị áp dụng cho đối tượng “Khách tham quan là người nước ngoài”, với mức thu 150.000 đồng/người/lần.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, không nên đặt việc thu phí đối với Thành cổ Quảng Trị, bởi đây là nơi khách và thân nhân liệt sĩ đến viếng và tri ân; khách nước ngoài đến Thành cổ cũng không nhiều. Do vậy, việc thu phí sẽ không phù hợp. Hơn nữa, tỉnh Quảng Trị đang có chủ trương giới thiệu, quảng bá hình ảnh. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận sau kỳ họp và khẳng định, không áp dụng thu phí với di tích Thành cổ Quảng Trị.

Cũng tại cuộc họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị quyết định, địa đạo Vịnh Mốc, di tích Hiền Lương, sân bay Tà Cơn áp dụng chung mức thu phí 50.000 đồng để huy động đóng góp của cộng đồng vào việc trùng tu, vận hành quản lý các di tích này.

Tổ Quốc