Chính thức thu phí tham quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Cập nhật: 28/12/2016
Sau thời gian thử nghiệm thu phát vé tham quan, từ ngày 25/12/2016 vừa qua, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã chính thức thu phí tham quan.

Theo đó, việc thu phí tham quan được tiến hành bằng phương thức bán vé trực tiếp và bán vé điện tử, hình thức soát vé thông qua hệ thống soát vé tự động.

Giá vé tham quan được áp dụng cho từng đối tượng khác nhau: Người lớn 30.000 đồng/người/lượt; Sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề 10.000 đồng/người/lượt; Trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông 5.000 đồng/người/lượt.

Miễn phí tham quan đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng theo Nghị định của Chính phủ; Giảm 50% cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng theo Nghị định của Chính phủ. Trong đó sẽ bao gồm 6 loại thẻ: Thẻ đoàn, Thẻ người lớn, Thẻ sinh viên - học viên, Thẻ trẻ em - học sinh, Thẻ giảm 50% và Thẻ giảm 100%.

Với việc chính thức thu phí tham quan sẽ là một bước ngoặt lớn mở ra một hướng mới trong sự phát triển của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, là động lực thúc đẩy ngày càng hoàn thiện hơn cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa hoạt động từng bước đưa Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hướng tới sự chuyên nghiệp và hiệu quả, là điểm đến hấp dẫn, trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia.

Được biết, năm 2016, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã đón 500.000 lượt khách đến thăm quan.

Cinet