Năm quốc tế vì sự phát triển du lịch bền vững 2017
Cập nhật: 17/01/2017
(TITC) - Ngày 18/01/2017, tại Madrid, Tây Ban Nha, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) sẽ tổ chức Lễ khai mạc Năm quốc tế vì sự phát triển du lịch bền vững 2017.

Khóa họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn năm 2017 là Năm quốc tế vì sự phát triển du lịch bền vững. Đây là một trong những nỗ lực nhằm thực hiện Chương trình nghị sự về sự phát triển bền vững và Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.

Năm quốc tế 2017 được tổ chức nhằm thúc đẩy xây dựng chính sách, điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp du lịch và hành vi du khách theo hướng đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững. Năm quốc tế 2017 sẽ tập trung vào 5 vấn đề chính sau đây: (1) Tăng trưởng kinh tế bền vững, (2) Công bằng xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo đói, (3) Sử dụng tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, (4) Giữ gìn giá trị văn hóa, sự đa dạng và các di sản, (5) Tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hòa bình và an ninh.

Tổng thư ký UNWTO Taleb Rifai cho biết: “Năm quốc tế vì sự phát triển du lịch bền vững 2017 sẽ được khai mạc vào tháng 1 tại Madrid, là dịp để nâng cao nhận thức  của các cơ quan quản lý nhà nước, công ty tư nhân và cộng đồng nói chung về đóng góp của du lịch bền vững cho sự phát triển, đồng thời thúc đẩy các đối tác liên quan cùng hợp tác đưa du lịch phát triển theo hướng tích cực”.

Hồng Thanh

Lược dịch từ UNWTO