Đoàn Tổng cục Du lịch tham dự họp Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 45
Cập nhật: 18/01/2017
(TITC) - Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTTDL và chương trình công tác năm 2017, đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu làm trưởng đoàn đã đến tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2017 và Hội chợ Travex tại Singapore.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu (thứ tư từ trái sang) cùng lãnh đạo các cơ quan du lịch quốc gia ASEAN tại phiên họp

Trong ngày 16-17/1, đoàn đã tham gia họp Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN lần thứ 45 tại khách sạn Pan Pacific.

Tại đây, phiên họp đã nghe báo cáo kết quả hoạt động du lịch ASEAN năm 2015 và năm 2016, ghi nhận báo cáo về tình hình du lịch của từng quốc gia thành viên ASEAN; kết quả Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 và 29; kết quả mới nhất của việc triển khai Kế hoạch chiến lược du lịch ASEAN (ATSP) giai đoạn 2016 – 2025.

Đồng thời, phiên họp cũng xem xét báo cáo của 4 Ủy ban hợp tác du lịch ASEAN, bao gồm: Ủy ban Cạnh tranh du lịch ASEAN (do Malaysia làm Chủ tịch); Ủy ban phát triển du lịch toàn diện và bền vững (do Philippines làm Chủ tịch); Ủy ban Giám sát nghề du lịch (do Indonesia làm Chủ tịch); Ủy ban Đánh giá, Giám sát, Nguồn lực du lịch ASEAN (do Việt Nam làm Chủ tịch).

Tại phiên họp, đại diện của Lào đã trình bày kết quả cũng như tiến độ triển khai các nội dung liên quan đến du lịch trong năm 2016 với tư cách Chủ tịch ASEAN, bao gồm kết quả phiên họp đặc biệt về xây dựng Giải thưởng du lịch bền vững ASEAN (ASTA) tổ chức ngày 24-25/10/2016 tại Luang Prabang, Lào.

Các đại biểu tham dự phiên họp cũng đã rà soát nội dung trong khuôn khổ hợp tác ASEAN+3, ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Nga, ASEAN-Trung Quốc, và các cơ chế hợp tác tiểu vùng như tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Tam giác phát triển Indonesia-Malaysia-Thái Lan, Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines; cơ chế hợp tác giữa ASEAN với các Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Nhật Bản; hợp tác giữa ASEAN với các tổ chức quốc tế như UNWTO, WTTC, PATA, WB, OECD, GIZ...

Phiên họp cũng thảo luận và nhất trí dự thảo Chương trình nghị sự và dự thảo Thông tin báo chí chung về Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 20 để các Bộ trưởng Du lịch ASEAN thông qua.

Đoàn Du lịch Việt Nam tham dự hội nghị

Truyền Phương