Miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam theo Chiến dịch khuyến mại ''Ấn tượng Việt Nam''
Cập nhật: 17/05/2009
Đẩy mạnh thực hiện chủ trương kích cầu của Chính phủ, tạo điều kiện thu hút khách quốc tế vào Việt Nam du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng chế độ miễn lệ phí thị thực từ nay đến hết tháng 9/2009 cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch theo tour khuyến mại của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Du lịch) phát động.

Để triển khai chủ trương trên, đảm bảo quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp du lịch và đặc biệt là quyền lợi của khách du lịch quốc tế tham gia Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam”, sau khi trao đổi thống nhất với Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, ngày 14/5/2009, Tổng cục Du lịch đã ban hành văn bản số 307/TCDL-LH ngày 14/5/2009 hướng dẫn áp dụng thủ tục miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế vào Việt Nam theo Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam” và có hiệu lực từ 15/5/2009.

Theo đó công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ vào Việt Nam du lịch theo các tour khuyến mại của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam” được miễn lệ phí thị thực. Thời gian áp dụng từ 15/5/2009 đến 30/9/2009. Chỉ những doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã đăng ký tham gia Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam” và có các tour trọn gói khuyến mại với mức giá khuyến mại cụ thể cho khách quốc tế đến Việt Nam đã được công bố chính thức trên trang web: www.impressivevietnam.vn mới đáp ứng đủ điều kiện áp dụng chính sách này.

Hướng dẫn quy định rõ trình tự giải quyết thủ tục xét duyệt khách quốc tế tham gia Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam” đến hết ngày 30/9/2009. Khách du lịch quốc tế đi theo tour khuyến mại của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia Chiến dịch khuyến mại có thể nhận thị thực tại cửa khẩu hoặc tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và được đóng dấu miễn lệ phí thị thực (GRATIS) lên thị thực.

Hướng dẫn còn quy định rõ là không áp dụng đối với khách hàng đăng ký tham gia nhưng nhập cảnh sau ngày 30/9/2009 hoặc đã được cấp thị thực miễn phí nhưng xin ở lại thêm thời gian. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trong quá trình triển khai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu sơ kết, tổng kết triển khai Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam” và việc tham gia áp dụng chế độ miễn lệ phí thị thực nói trên.

Tổng cục Du lịch sẽ thông báo chính thức với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) danh sách các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia Chiến dịch khuyến mại “Ấn tượng Việt Nam” để phối hợp thực hiện.
Nguyễn Anh Quân - TCDL